Gaz Ayarı

Modellere göre gaz ayarı fabrika çıkışı şeklinde kullanılabileceği gibi yetkili servisler tarafından montaj sonrasında da yapılabilir. Bunların belirli değerler içinde kalması gerektiği aşikardır. Güvenlik tedbirlerine uyularak modellerin kapasitesiyle doğru orantılı şekilde gerçekleştirilir.

Kullanıcılar için bulunan ayar düğmesi üzerinde genelde alev simgeleri kullanılır. Kısık ateş, orta ve yüksek ateş gibi bölümlere ayrılırmış olabilir. Fakat, bunların arasında da tam istenilen sıcaklığın elde edilmesi için kullanılabilir. Her cihaz temelde aynı şekilde çalışıyor gibi düşünülse de, kendisinde olan özel niteliklere sahip olabileceğinden mutlaka kullanma kılavuzlarında belirtildiği şekilde çalıştırılmalıdır.

Kılavuzlara harfiyen uyulmasının icap etmesi en başta tüketici güvenliği içindir. Akabinde, ürünün uzun ömürlülüğü ve sağlamlığı gelir. Tabii ki buna verimli çalışmayı da ekleyebiliriz. Gaz ayar düğmeleri de bu doğrultuda belirtilenin dışında kullanılmamalıdır. Fırın bölümlerinde yer alan durumlar için aynen geçerli olan bu konu montajdan başlar ve arızalara kadar değişmeden devam eder. Yani, her aşamada üretici firmanın direktifleri esas olmalıdır.

Oksijen ve yanıcı ile bağlantı sağlayan kısımlar mutlaka profesyonel teknik servis personeli dışında müdahale edilmemesi gereken parçalardır. Havanın giriş miktarı son derece hassastır. Bunun ayarının teknisyen tarafından yapılması bu yüzden gereklidir. Çünkü, istenilen karışım oranı sağlanmaz ise, tam yanma olmayabilir.

Bunların düzgün yapılmaması en belirgin olarak karşımıza iki sonuç çıkarır. Birincisi kirli ve isli yanma dediğimiz yanma şeklidir. İkincisi ise yanma esnasında gözlerden ses çıkmasıdır. Hafif bir patırtı şeklinde olan bu durumla karşılaşıldığında cihaz kullanılmamalı acilen teknik destek istenmelidir. İki sonucunda nedeninde bahsettiğimiz ayarın bozulması gelir. Sesli yanma karşımıza havanın fazla karışama dahil olmasında çıkacaktır. İsli yanma ise havanın yetersiz kaldığının bir işareti olabilir.


İstanbul Beyaz Eşya Servis