Brülör

Pişirme ürünlerinde yanıcı gaz ile yakıcı oksijenin birleşmesinin sağlandığı alan brülör olarak adlandırılır. Hemen herkes tarafından iyi bilindiği üzere, gaz tek başına yanmaz. Yanma işlemi için mutlaka oksijen gerekir ve kimyasal tepkime sonucunda ortaya karbondioksit gazı çıkar. Bu gaz son derece zehirli olup doğrudan solunmaması gereken bir gazdır.

İnsan vücudunda da yanma işlemi gerçekleşir. Kullandığımız enerji gıdaların oksijen yardımıyla açığa çıkarak yaşamsal faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlar. Aynı şekilde ortaya karbondioksit çıkar. Yani, her canlının aynı şekilde karbondioksit gazını atmosferimize saldığını düşünerek bunun da sürekli olarak hava da var olduğunu anlayabiliriz.

Ocaklarda brülör işte bu işlemin sağlanmasında en kritik rolü üstlenen kısımdır. İstenilen gazların karıştırıldığı bir odacık gibi düşünülebilir. Bu odacıkta oksijen ve yakıt olarak kullandığımız gaz uygun şekilde karıştırılır. Ve var olan kanallara gönderilerek istenilen yollardan geçer. Bu geçişin sağlanması yanmanın gerçekleşebilmesinde öneme sahiptir.

Bu parçada bir sorun meydana gelmesi tahmin edilebileceği üzere görevini yerine getirememesi gibi sonuçlar doğurabilir. Çünkü, üstlendiği görev en kritik konudadır. Buna bağlı olarak düşünebileceğimiz şeyse bu görevin yerine getirememesinin cihazın tamamen kullanım dışı kalabileceğidir.

Ateşin getireceği tehlikelerden kaçınmak adına yapılması gereken beyaz eşyalar konusunda her problemde olduğu gibi uzman desteği almaktır. Çünkü, uzmanlar alınması gereken güvenlik önlemlerini bilirler. Hatta daha da önemlisi, bu önlemlerin alınmasının zorunluluğunu bilirler. Böyle konularda risk almanın açıklanabilecek bir tarafı olmayacaktır. Dolayısıyla hizmeti mutlaka kalitesinden şüphe duymadığımız yerden almalıyız.


İstanbul Beyaz Eşya Servis